Zenons

68 tekstów – auto­rem jest Ze­nons.

Do­piero dru­ga nu­ta na­daje pier­wszej znaczenie. 

aforyzm
zebrał 51 fiszek • 3 listopada 2012, 22:32

Nie in­te­resuj się cze­mu czy­nię dob­ro. Za­pytaj raczej siebie, po co Ci ta wiedza. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 1 listopada 2012, 23:09

Od­wra­cając się ple­cami do prob­lemów sta­jemy się dla nich ideal­nym celem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 maja 2012, 19:09

Myśl ludzka jest działaniem po­nad wszelką przeszkodą. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 maja 2012, 10:10

Brud wi­dać naj­le­piej na białej koszulce. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 kwietnia 2012, 08:06

Życie to mo­ja ulu­biona gra.
Bo dot­rwam do końca, nieważne co bym zrobił. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 listopada 2011, 09:45

Zna­miona na ciele są świadec­twem życia. Oso­bowości już nie zawsze. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 23 lutego 2011, 23:47

Naj­trud­niej jest w życiu tym, którzy tak myślą. 

aforyzm
zebrał 166 fiszek • 25 stycznia 2011, 11:40

Łat­wiej wzbudzić w so­bie no­we światło, niż odzys­kać stare. 

aforyzm dnia z 15 października 2012 roku
zebrał 208 fiszek • 1 stycznia 2011, 12:20

Słabość sa­ma w so­bie po­win­na być motywacją. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 14 grudnia 2010, 22:09

Zenons

Powoli odchodzę od patosu, ale powagę chwili zatrzymam ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zenons

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność